Tên

hoctaplamtheotamguonghcm_q4 

Xem trước

Hình ảnh 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

180 x 60 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 

Link liên kết

/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&Category=Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh&Mode=2 

Sắp xếp

Mở link bằng cửa sổ mới

Không 

Chiều rộng

200 

Chiều cao

 
Đã tạo vào thời điểm 29/03/2017 3:43 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 02/10/2023 1:35 CH  bởi Nguyễn Thanh Nhàn 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
6
8
9
7
5