Tên

BannerVAFC300 

Xem trước

Hình ảnh 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

300 x 194 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 

Link liên kết

https://tingia.gov.vn/tiep-nhan-phan-anh 

Sắp xếp

Mở link bằng cửa sổ mới

Có 

Chiều rộng

200 

Chiều cao

 
Đã tạo vào thời điểm 25/04/2023 2:49 CH  bởi Nguyễn Thanh Nhàn 
Được sửa tại 25/04/2023 2:50 CH  bởi Nguyễn Thanh Nhàn 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
6
8
4
6
2