Tên

image_gallery 

Xem trước

Hình ảnh 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

194 x 285 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 

Link liên kết

http://www.baucukhoa13.quochoi.vn/ 

Sắp xếp

Mở link bằng cửa sổ mới

Có 

Chiều rộng

 

Chiều cao

 
Đã tạo vào thời điểm 09/05/2011 4:41 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 09/05/2011 5:14 CH  bởi System Account 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
6
8
6
6
6