Modify settings and columns
  
Xem: 
Trích yếuLọcNội dungLọc
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
27/02/202310/03/2023
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 4 xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
AttachmentLuật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
3
9
3
3
0
Tìm kiếm