Tiêu đề

Lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  

Trích yếu

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

NGày ban hành

27/02/2023 

Ngày kết thúc

10/03/2023 

Nội dung

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 4 xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Loại văn bản

Luật 

ItemStatus

Tệp đính kèm
1.To trinh 4730 cua Chinh phu.pdf    
2. Du thao kem To trinh 473.doc    
3.Nghi quyet 671 cua UBTVQH15.pdf    
4. Nghi quyet 150 cua Chinh phu.pdf    
5. Nghi quyet 170 cua Chinh phu.pdf    
6. Quyet dinh 260 cua UBND TP.pdf    
7.Phu luc kem QD 260.rar    
8. Cong van 688 cua So TNMT.rar    
9.Ke hoach 70 cua UBND Q4.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 28/02/2023 5:21 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 06/03/2023 9:11 SA  bởi System Account 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
6
8
8
4
7