CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 124  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
3746/QĐ-UBND 05/09/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
3702/QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3703/QĐ-UBND 31/08/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3294/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
2960/QĐ-UBND 20/07/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương, sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
2536/QĐ-UBND 21/06/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức, quận , huyện
2402/QĐ-UBND 13/06/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cán bộ, công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
2274/QĐ-UBND 02/06/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2173/QĐ-UBND 29/05/2023 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 1)
1987/QĐ-UBND 19/05/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
1990/QĐ-UBND 19/05/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
1848/QĐ-UBND 10/05/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
1630/QĐ-UBND 27/04/2023 Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
1629/QĐ-UBND 27/04/2023 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng;lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
1136/QĐ-UBND 30/03/2023 V/v công bố danh mực thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội truộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
623/QĐ-UBND 28/02/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện
371/QĐ-UBND 09/02/2023 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
393/QĐ-UBND 09/02/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
4270/QĐ-UBND 06/12/2022 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
3
9
6
3
0
Tìm kiếm