CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 107  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
371/QĐ-UBND 09/02/2023 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
53/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
4270/QĐ-UBND 06/12/2022 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
3764/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện
3553/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3167/QĐ-UBND 20/09/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của UBND TP HCM (đợt 8)
2887/QĐ-UBND 25/08/2022 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bàng, chứng chỉ; thi, tuyển sinh; giáo dục mầm non; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
2819/QĐ-UBND 22/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2580/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
2570/QĐ-UBND 29/07/2022 Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2542/QĐ-UBND 28/07/2022 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc
2535/QĐ-UBND 27/07/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 6)
2141/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
2058/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
1807/QĐ-UBND 30/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1480/QĐ-UBND 05/05/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1147/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
941/QĐ-UBND 31/03/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện
657/QĐ-UBND 07/03/2022 Về việc phê duyêt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện
310/QĐ-UBND 21/01/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
2
8
5
3
Tìm kiếm