CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 51  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
4593/QĐ-UBND 23/10/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận - huyện
4116/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
4115/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện
3258/QĐ-UBND 02/08/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2496/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
2049/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sự Giáo dục và Đào tạo
1754/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
468/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
453/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
281/QĐ-UBND 17/01/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương
6048/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
6046/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
6038/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
5543/QĐ-UBND 04/12/2018 Vể việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
5079/QĐ-UBND 14/11/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
4445/QĐ-UBND 09/10/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
4269/QĐ-UBND 28/09/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc
5079/QĐ-UBND 05/09/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
3510/QĐ-UBND 20/08/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3150/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
0
7
6
4
4
Tìm kiếm