Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất 25 Tháng Bảy 2021 1:18:51 CH
Quyết định Về thu hồi đất tại địa chỉ số 41 Lê Văn Linh (thửa đất số 31, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4  (30/03/2021)
  
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ số 41 Lê Văn Linh (thửa đất số 31, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4 do bà Tạ Thị Hưng sử dụng để thực hiện Dự án Xây dựng, mở rộng hẻm 41 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số ...
Quyết định Về thu hồi đất tại địa chỉ số 39 Lê Văn Linh (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4  (30/03/2021)
  
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ số 39 Lê Văn Linh (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4 do ông Trần Tuấn sử dụng để thực hiện Dự án Xây dựng, mở rộng hẻm 41 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số ...
Về duyệt điều chỉnh cục bộ 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 và Khu dân cư Liên phường 2 - 10, Quận 4 (liên quan ranh quy hoạch tuyến cầu đường Nguyễn Khoái)  (26/01/2021)
  
Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4708/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 và Khu dân cư Liên phường 2 - 10, Quận 4 (liên quan ranh quy hoạch tuyến cầu đường Nguyễn Khoái) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết ...
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 1323/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4 thuộc dự án Cống kiểm soát triều Tân Thuận tại Phường 18, Quận 4  (07/12/2020)
  
Ngày 02/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 2282/QĐ-UBND-TH về việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 1323/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4 thuộc dự án Cống kiểm soát triều Tân Thuận tại Phường 18, Quận 4 (Vui lòng xem chi tiết tập tin đính kèm). Quyết định số 2282/QĐ-UBND-TH ngày 02/12/2020.
Về các dự án không thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2015 - 2019) trên địa bàn Thành phố  (04/12/2020)
  
Ngày 06/11/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 4289/UBND-ĐT về các dự án không thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2015 - 2019) trên địa bàn Thành phố (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) Công văn số 4289/UBND-ĐT ngày 06/11/2020.
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 4  (09/07/2020)
  
Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm) - Quyết định 2307/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2020; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất ...
Về tình hình thực hiện dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2019 trên địa bàn Thành phố  (25/04/2020)
  
Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Công văn số 750/UBND-ĐT về tình hình thực hiện dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2019 trên địa bàn Thành phố (Vui lòng xem nội dung các tài liệu đính kèm). - Công văn số 750/UBND-ĐT ngày 24/4/2020; - Các tài liệu liên quan.
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10, Quận 4 (tại khu vực chung cư Vĩnh Hội thuộc nhóm nhà ở 7, Phường 4, Quận 4)  (24/03/2020)
  
Ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10, Quận 4 (tại khu vực chung cư Vĩnh Hội thuộc nhóm nhà ở 7, Phường 4, Quận 4) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). Quyết định số ...
Quyết định công bố kết quả thống kê diện tích đất đai thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (tính đến 31/12/2018)  (13/01/2020)
  
Ngày 05/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ban hành Quyết định số 1330/QĐ-STNMT-BĐVT về Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (tính đến 31/12/2018) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết định 1330/QĐ-STNMT-BĐVT; - Biểu đính kèm Quyết định 1330/QĐ-STNMT-BĐVT.
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 (liên quan đến Nhóm nhà ở 3 và ô phố đất giáo dục I-GD3, Phường 1, Quận 4)  (02/01/2020)
  
Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5320/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 (liên quan đến Nhóm nhà ở 3 và ô phố đất giáo dục I-GD3, Phường 1, Quận 4) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
3
6
1
7
5
Tìm kiếm