Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất 29 Tháng Mười Một 2020 5:27:24 CH
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 4  (09/07/2020)
  
Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm) - Quyết định 2307/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2020; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất ...
Về tình hình thực hiện dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2019 trên địa bàn Thành phố  (25/04/2020)
  
Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Công văn số 750/UBND-ĐT về tình hình thực hiện dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2019 trên địa bàn Thành phố (Vui lòng xem nội dung các tài liệu đính kèm). - Công văn số 750/UBND-ĐT ngày 24/4/2020; - Các tài liệu liên quan.
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10, Quận 4 (tại khu vực chung cư Vĩnh Hội thuộc nhóm nhà ở 7, Phường 4, Quận 4)  (24/03/2020)
  
Ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10, Quận 4 (tại khu vực chung cư Vĩnh Hội thuộc nhóm nhà ở 7, Phường 4, Quận 4) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). Quyết định số ...
Quyết định công bố kết quả thống kê diện tích đất đai thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (tính đến 31/12/2018)  (13/01/2020)
  
Ngày 05/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ban hành Quyết định số 1330/QĐ-STNMT-BĐVT về Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (tính đến 31/12/2018) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết định 1330/QĐ-STNMT-BĐVT; - Biểu đính kèm Quyết định 1330/QĐ-STNMT-BĐVT.
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 (liên quan đến Nhóm nhà ở 3 và ô phố đất giáo dục I-GD3, Phường 1, Quận 4)  (02/01/2020)
  
Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5320/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 (liên quan đến Nhóm nhà ở 3 và ô phố đất giáo dục I-GD3, Phường 1, Quận 4) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết ...
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu thành phố HCM (930ha) tại ô phố ký hiệu U1 và U3 thuộc phân khu 5  (25/12/2019)
  
Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5335/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu thành phố HCM (930ha) tại ô phố ký hiệu U1 và U3 thuộc phân khu 5 (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết định số 5335/QĐ-UBND ngày 19/12/2019; - ...
Quyết định thu hồi đất tại địa chỉ 17/6 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4  (16/12/2019)
  
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 17/6 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 3070/QĐ-UBND-TH.
Quyết định thu hồi đất tại địa chỉ 17/1 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4  (16/12/2019)
  
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 17/1 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 3065/QĐ-UBND-TH.
Quyết định thu hồi đất tại địa chỉ 17/1 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4  (16/12/2019)
  
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 17/1 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 3065/QĐ-UBND-TH.
Quyết định thu hồi đất tại địa chỉ 17/2 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4  (16/12/2019)
  
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 3066/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 17/2 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm Non 12, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 3066/QĐ-UBND-TH.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
4
3
5
3
7
Tìm kiếm