Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất 15 Tháng Mười Một 2019 4:48:40 SA
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 4  (29/07/2019)
  
Ngày 01/7/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) - Quyết định 2813/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2019; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất ...
Quyết định về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị tại Chung cư Khánh Hội 2  (08/07/2019)
  
Ngày 04/7/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị tại Chung cư Khánh Hội 2 (Vui lòng xem toàn văn tập tin đính kèm). Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 04/7/2019.
Quyết định về thu hồi đất tại địa chỉ số 08, Trương Đình Hợi (thuộcthửa đất số 02 tờ bản đồ số 01), Phường 18, Quận 4 do Cảng vụ Hàng Hải Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng để thực hiện Dự án Cống kiểm soát triều Tân Thuận tại Phường 18, Quận 4  (13/06/2019)
  
Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND về thu hồi đất tại địa chỉ số 08, Trương Đình Hợi (thuộcthửa đất số 02 tờ bản đồ số 01), Phường 18, Quận 4 do Cảng vụ Hàng Hải Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng để thực hiện Dự án Cống kiểm soát triều Tân Thuận tại Phường 18, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính ...
Quyết định về thu hồi đất tại địa chỉ không số, đường Trương Đình Hợi, thuộc tờ bản đồ số 01, Phường 18, Quận 4 do Ông (bà) Nguyễn Văn Hồng sử dụng để thực hiện Dự án Cống kiểm soát triều Tân Thuận tại Phường 18, Quận 4  (13/06/2019)
  
Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về thu hồi đất tại địa chỉ không số, đường Trương Đình Hợi, thuộc tờ bản đồ số 01, Phường 18, Quận 4 do Ông (bà) Nguyễn Văn Hồng sử dụng để thực hiện Dự án Cống kiểm soát triều Tân Thuận tại Phường 18, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số ...
Quyết định về thu hồi đất tại địa chỉ số 08, Trương Đình Hợi thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 01, Phường 18 do Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Khu vực 1 sử dụng  (13/06/2019)
  
Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về thu hồi đất tại địa chỉ số 08, Trương Đình Hợi thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 01, Phường 18 do Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Khu vực 1 sử dụng để thực hiện Dự án Cống kiểm soát triều Tân Thuận tại Phường 18, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính ...
Về thu hồi đất tại địa chỉ số 22 Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 29), Phường 16, Quận 4 để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1)  (10/04/2019)
  
Ngày 09/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND-TH về thu hồi đất tại địa chỉ số 22 Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 29), Phường 16, Quận 4 do Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai ...
Về thu hồi đất tại địa chỉ số 25 Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 27), Phường 18, Quận 4 do Công ty Cổ phần Nhà Rồng sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1)  (10/04/2019)
  
Ngày 09/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND về thu hồi đất tại địa chỉ số 25 Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 27), Phường 18, Quận 4 do Công ty Cổ phần Nhà Rồng sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1) (Vui lòng xem nội dung ...
Về thu hồi đất tại địa chỉ số 93 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 1 và một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ số 29), Phường 16, Quận 4 để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1)  (10/04/2019)
  
Ngày 09/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND về thu hồi đất tại địa chỉ số 93 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 1 và một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ số 29), Phường 16, Quận 4 do Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng ...
Về thu hồi đất tại địa chỉ số 22 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 1 và một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ số 29), Phường 16, Quận 4 để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1)  (10/04/2019)
  
Ngày 09/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND về thu hồi đất tại địa chỉ số 22 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 1 và một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ số 29), Phường 16, Quận 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công ...
Về thu hồi đất tại địa chỉ 25Bis Tôn Thất Thuyết, Phường 18 Quận 4 do Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp III sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1)  (10/04/2019)
  
Ngày 09/04/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND về thu hồi đất tại địa chỉ số 25Bis Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 27), Phường 18, Quận 4 do Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp III sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
0
7
6
8
2
Tìm kiếm