Đảng - Đoàn thể 24 Tháng Mười Một 2022 4:55:00 CH

Nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới


Sáng ngày 24/11/2022, Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Bộ Tư lệnh Thành phố; Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4.
 

Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Thời gian qua, Quận ủy và cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang quận đã chủ động tham mưu câp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của Quận 4.
 Công tác giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống Quân đội được thực hiện bằng nhiều hình thức sinh động góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, trân trọng những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc. Trong 10 năm qua, Quận 4 luôn tích cực, chủ động làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết gắn bó máu thịt quân – dân, xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Cụ thể, lực lượng vũ trang quận thực tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, gắn kết thân thiện với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội luôn được quận quan tâm thực hiện có hiệu quả, bảo đảm kịp thời, đúng các chế độ, chính sách.
 

Đảng ủy Phường 3 tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng luôn được đổi mới nội dung, hình thức; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu được giao hằng năm; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng theo luật định. Công tác tổ chức huấn luyện trong lực lượng vũ trang được duy trì hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
 

Đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND Quận 4 Lê Văn Chiến đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và các nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân và cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang quận cần chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Quận ủy, UBND quận quản lý chặt chẽ an ninh tư tưởng, văn hóa, phòng chống hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang quận cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác diễn tập. Đồng chí lưu ý, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự quận cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự quận trong sạch vững mạnh; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mỹ Duyên

Số lượt người xem: 383    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
7
1
4
2
1
Tìm kiếm