Đảng - Đoàn thể 03 Tháng Sáu 2024 10:50:00 SA

Công tác đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước


Sáng ngày 31/5/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Quận 4”. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4; Nguyễn Tấn Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức hiệu quả các hoạt động nhằm tiếp tục duy trì, phát huy công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Cụ thể, MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức các liên hoan văn hóa, văn nghệ, giới thiệu nét đặc trưng về văn hóa, con người và phong tục truyền thống của các quốc gia, nhấn mạnh vai trò quan trọng của khối ASEAN, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, Mặt trận quận cũng đã phối hợp Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân - Trí thức - Kiều bào và Văn nghệ sĩ Quận 4, từ đó phát huy vai trò của đa dạng các tầng lớp Nhân dân trong tham gia góp ý giải pháp xây dựng quận ngày càng phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia và vận động hỗ trợ học bổng hằng tháng cho các em đang sinh sống, học tập trên địa bàn quận…
 

Các đại biểu tham luận về giải pháp nâng cao công tác đối ngoại nhân dân tại địa bàn dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất giải pháp, cách làm hay về nâng cao công tác đối ngoại nhân dân với các nội dung như: vận động xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại chung cư hỗ trợ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các kiểu bào, cư dân có yếu tố nước ngoài tại các chung cư; tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động; tiếp tục nhân rộng mô hình “Thắm đượm tình Việt - Lào” với công tác vận động gia đình Việt nhận nuôi các em sinh viên Lào, Campuchia tại địa phương…
 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu nêu rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là phương thức hiệu quả để quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Việt Nam với quốc tế; tăng cường đoàn kết Nhân dân Việt Nam và Nhân dân các nước. Đồng thời, đồng chí đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng đa dạng hình thức, nhất là trên không gian mạng góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ đoàn kết Việt Nam với quốc tế; tiếp tục lan tỏa sâu rộng chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TPHCM”; biểu dương, lan tỏa các mô hình, gương điển hình, cách làm hay về xây dựng sự gắn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và nước ngoài, qua đó thực hiện hiệu quả chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước…

Tâm Tâm

Số lượt người xem: 47    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
2
8
9
1
1
Tìm kiếm