Đấu thầu 14 Tháng Bảy 2024 4:42:08 SA
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Nhà Thiếu Nhi Quận 4 số 405 Hoàng Diệu, Phường 2, Quận 4  (25/01/2022)
  
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Nhà Thiếu Nhi Quận 4 số 405 Hoàng Diệu, Phường 2, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 01/TB-TCKH ngày 24/01/2022.
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Trường THCS Quang Trung, số 209 đường 14, Phường 3, Quận 4  (22/06/2020)
  
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Trường THCS Quang Trung, số 209 đường 14, Phường 3, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) Thông báo số 105/TB-TCKH ngày 20/6/2020.
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, số 92B/20 Bis Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4 (nay là Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh)  (22/06/2020)
  
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, số 92B/20 Bis Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4 (nay là Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh) (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 104/TB-TCKH ngày 20/6/2020.
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Bệnh viện Quận 4 (khu cũ), số 65 - 65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4  (16/06/2020)
  
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại công trình sửa chữa Bệnh viện Quận 4 (khu cũ), số 65 - 65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) Thông báo số 103/TB-TCKH ngày 15/6/2020.
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại UBND Phường 4 và Ban Chỉ huy quân sự Phường 2, Quận 4  (01/10/2019)
  
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4 thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại UBND Phường 4 và Ban Chỉ huy quân sự Phường 2, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 110/TB-TCKH ngày 30/9/2019.
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại địa chỉ số B290 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4  (23/07/2019)
  
Ngày 23/7/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4 ban hành Thông báo số 106/TB-TCKH về bán chỉ định vật tư thu hồi tại địa chỉ số B290 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 106/TB-TCKH ngày 23/7/2019.
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại địa chỉ số 20 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4  (27/03/2019)
  
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4 thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại địa chỉ số 20 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 03/TB-TCKH ngày 27/3/2019.
Thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại địa chỉ 59 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4  (25/02/2019)
  
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4 thông báo bán chỉ định vật tư thu hồi tại địa chỉ 59 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 02/TB-TCKH ngày 22/02/2019.
Thông báo mời thầu  (03/10/2018)
  
Tên bên mời thầu: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 Địa chỉ: 18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TP. HCM. Điện thoại: 028.39400437 Fax: 028.39400064 Email: q4@tphcm.gov.vn 1. Tên gói thầu: Mua sắm máy Scan (02 mặt tốc độ cao, khổ giấy A4). - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa. - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 20 ...
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (06/09/2018)
  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Căn cứ Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội; Căn cứ Văn bản số 1732/UBND-KT ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về thuận tổ chức tiêu hủy và bán đấu giá các lô hàng là tang vật vi phạm hành chính (kèm theo Danh sách hàng hóa); Nay, Đội ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
0
5
5
1
5
Tìm kiếm