Công khai Kết luận thanh tra 14 Tháng Sáu 2024 2:26:20 SA
Kết luận thanh tra kết quả thực hiện pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí tại Ủy ban nhân dân Phường 1 và Phường 4, Quận 4  (30/05/2024)
  
Ngày 20/5/2024, Thanh tra Quận 4 ban hành Kết luận số 02/KL-TTr về kết quả thực hiện pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Ủy ban nhân dân Phường 1 và ...
Kết luận thanh tra việc tham mưu trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng tại Phòng Quản lý Đô thị Quận 4  (25/01/2024)
  
Ngày 16/01/2024, Thanh tra Quận 4 ban hành Kết luận số 01/KL-TTr về việc tham mưu trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng tại Phòng Quản lý Đô thị Quận 4 (Vui lòng xem nội dung chi tiết tập tin đính kèm). Kết luận số 01/KL-TTr.
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 4  (25/12/2023)
  
Ngày 21/12/2023, Chánh Thanh tra Quận 4 ban hành Kết luận số 07/KL-TTr Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 4, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2023 (Vui lòng xem nội dung chi tiết tập tin đính kèm). ...
Kết luận thanh tra trách hiệm của Thủ trưởng việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động công vụ, tài chính tại Trường Trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4  (09/11/2023)
  
Ngày 06/11/2023, Thanh tra Quận 4 ban hành Kết luận số 06/KL-TTr về Kết luận thanh tra trách hiệm của Thủ trưởng việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động công vụ, tài chính tại Trường Trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4 (Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2023). (Vui lòng xem chi tiến nội dung tập tin đính kèm) Kết ...
Kết luận thanh tra công tác quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường Tiểu học Đống Đa, Quận 4  (27/10/2023)
  
Ngày 26/10/2023, Thanh tra Quận 4 ban hành Kết luận số 05/KL-TTr về kết luận thanh tra công tác quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường Tiểu học Đống Đa, Quận 4 (Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023). (Vui lòng xem chi tiến nội dung tập tin đính kèm) Kết luận số 05/KL-TTr.
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý ngành, lĩnh vực chuyên môn tại Phòng Y tế Quận 4  (20/09/2023)
  
Ngày 18/9/2023, Thanh tra Quận 4 ban hành Kết luận số 04/KL-TTr về việc kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong quản lý ngành, lĩnh vực chuyên môn tại Phòng Y tế Quận 4 (Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023). (Vui lòng xem chi tiến nội dung tập tin đính kèm) Kết luận số 04/KL-TTr
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại Trường Mầm non 6, Quận 4  (21/08/2023)
  
Ngày 15/8/2023, Thanh tra Quận 4 ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về việc kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại Trường Mầm non 6, Quận 4 (Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2023). (Vui lòng xem chi tiến nội dung tập ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
2
8
8
4
6
Tìm kiếm