Công khai ngân sách 15 Tháng Mười Một 2019 5:34:40 SA
Về công khai số liệu thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của Quận 4  (14/10/2019)
  
Ngày 14/10/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Công văn số 2505/UBND-KT về công khai số liệu thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Công văn số 2505/UBND-KT ngày 14/10/2019.
Công khai số liệu thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Quận 4  (12/07/2019)
  
Ngày 11/7/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Công văn số 1709/UBND-KT về việc công khai số liệu thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Công văn số 1709/UBND-KT ngày 11/7/2019.
Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2019  (26/04/2019)
  
Ngày 25/4/2019, Hội đồng nhân dân Quận 4 ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2019 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 25/4/2019.
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020  (26/04/2019)
  
Ngày 25/4/2019, Hội đồng nhân dân Quận 4 ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 25/4/2019.
Về công khai số liệu thu - chi ngân sách quý 1 năm 2019 của Quận 4  (11/04/2019)
  
Ủy ban nhân dân Quận 4 công khai số liệu thu - chi ngân sách quý 1 năm 2019 của Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Công văn số 810/UBND-KT ngày 11/4/2019.
Về công bố công khai tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho từng dự án (đợt 1).  (29/03/2019)
  
Ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND-TH về công bố công khai tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho từng dự án (đợt 1). (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 646/QĐ-UBND-TH ngày 29/3/2019.
Công khai số liệu thu - nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018  (25/01/2019)
  
Ủy ban nhân dân Quận 4 công khai số liệu thu - nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 (Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm). Bảng số liệu thu - nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018.
Về công khai số liệu thu - chi ngân sách năm 2018 của Quận 4  (14/01/2019)
  
Ngày 11/01/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Công văn số 70/UBND-KT về công khai số liệu thu - chi ngân sách năm 2018 của Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Công văn số 70/UBND-KT ngày 11/01/2019.
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  (08/01/2019)
  
Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND-TH về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết định số 07/QĐ-UBND-TH ngày 07/01/2019; - Biểu số 92 (Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018).
Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân Quận 4  (14/12/2018)
  
Ủy ban nhân dân Quận 4 thông báo công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4 trình Hội đồng nhân dân Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Công văn số 3725/UBND-KT và các phụ lục; - Phụ lục Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (đính kèm theo Công văn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
0
8
0
8
0
Tìm kiếm