Kế hoạch công tác tuần của TTUB 25 Tháng Bảy 2021 2:25:33 CH
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 23, năm 2021 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)  (07/06/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Quận 4 2 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố 3 Giao ban Thường trực Quận ủy 4 Báo cáo Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2021-2022 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 20, năm 2021 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021)  (17/05/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo Kế hoạch triển khai và phối hợp thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 – 2030 3 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 19, năm 2021 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)  (10/05/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2 Dự họp trực tuyến báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 3 Giao ban Phòng Kinh tế 4 Dự họp báo ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 17, năm 2021 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)  (26/04/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Họp giao ban Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận 4 2 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 3 Dự họp Cơ quan Hội đồng nhân dân Quận 4 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 15, năm 2021 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)  (12/04/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Dự họp cơ quan Hội đồng nhân dân Quận 2 Dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI 3 Nghe báo cáo các cơ sở phòng cháy chữa cháy thuộc diện điều chỉnh theo Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 14, năm 2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)  (05/04/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo Kế hoạch “tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học” 3 Dự họp cơ quan HĐND quận 4 Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Lễ Phát động Ngày ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 12, năm 2021 (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)  (22/03/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn trong năm 2021 3 Họp cơ quan HĐND quận 4 Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Da giày lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 11, năm 2021 (Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  (15/03/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Nghe báo cáo dự kiến bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách quận 2 Nghe báo cáo Kế hoạch “Vì sức khỏe cộng đồng” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 3 Nghe báo cáo kết quả thực ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 10, năm 2021 (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 13/3/2021)  (08/03/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Họp cơ quan HĐND quận 3 Nghe báo cáo Kế hoạch chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận 4 năm 2021 4 Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố 5 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 09, năm 2021 (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021)  (01/03/2021)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhất là các dự án trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Quận 4 3 Họp cơ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
3
6
3
8
4
Tìm kiếm