Kế hoạch công tác tuần của TTUB 18 Tháng Mười Một 2018 1:50:29 CH
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 45, năm 2018 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)  (13/11/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Nghe báo cáo: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn 2 Nghe Báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2016 -2018) thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 41, năm 2018 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)  (16/10/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp năm 2018; Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018 2 - Nghe báo cáo liên quan Doanh nghiệp đầu tư vào Quận 4 - Kế hoạch phát triển sản ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 38, năm 2018 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)  (25/09/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp năm 2018; Dự lớp bổi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2018 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3; Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018 2 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 37, năm 2018 (Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018)  (18/09/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp năm 2018 2 Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức họp mặt doanh nghiệp với Lãnh đạo Quận 4 nhân “Ngày Doanh nhân VN 13/10”; Báo cáo việc rà soát các điều kiện đăng ký kinh doanh không phù hợp ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 36, năm 2018 (Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018)  (11/09/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Nghe Báo cáo Kế hoạch tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019 2 Nghe báo cáo nội dung dự thảo báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018 3 Báo cáo Kế hoạch triển khai xây dựng tiềm lực chính trị, tinh ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 35, năm 2018 (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)  (04/09/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức hội nghị họp mặt Doanh nghiệp Quận 4 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và ngày văn hóa Doanh nghiệp (10/11) – năm 2018 2 Báo cáo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn 3 Thông qua ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 34, năm 2018 (Từ ngày 278/2018 đến ngày 03/8/2018)  (28/08/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2018 2 Dự họp nghe báo cáo kế hoạch thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố 3 Dự Giao ban với các Ban Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy và Trung tâm Bồi ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 32, năm 2018 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018)  (14/08/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 2 Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2018 3 Dự họp triển khai Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và góp ý hoàn thiện danh mục thủ tục hành ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 30, năm 2018 (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)  (31/07/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Báo cáo công tác nhân sự; kết quả xét thi đua khối giáo dục năm học 2017 - 2018 2 Dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018. 3 Dự kỳ họp thứ 8 (bất thường) Hội đồng nhân dân Phường 15 4 Báo cáo tiến độ ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND Quận 4 - Tuần 29, năm 2018 (Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018)  (24/07/2018)
  
STT Công tác tuần 1 Nghe báo cáo Kế hoạch xây dựng mới thay thế các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn và Báo cáo dự án ngoài ngân sách 2 Dự hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Dự lễ tuyên dương tổ chức – cá nhân thực ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
1
5
4
9
6
5
Tìm kiếm