Thông tin báo cáo thống kê 14 Tháng Sáu 2024 4:03:36 SA
Về công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020)  (09/05/2022)
  
Ngày 25/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 517/QĐ-STNMT-VPĐK về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020) (Vui phòng xem chi tiết nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 517/QĐ-STNMT-VPĐK ngày 25/4/2022.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 - ước năm 2018  (11/04/2018)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 4 năm 2018 đạt 97,655 tỷ đồng, lũy kế đạt 343,029 tỷ đồng, đạt 28,64% kế hoạch và tăng 8,48% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối hợp tác xã giảm 14,04% do HTX Cơ Khí Nhà Rồng giảm hợp đồng sản xuất so với cùng kỳ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 0,05%; - DN Tư nhân ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2018  (10/01/2018)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng: 1.1 Giá trị sản xuất công nghiệp Ước thực hiện tháng 1 năm 2018 đạt 72,855 tỷ đồng, đạt 6,08% kế hoạch và tăng 3,17% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối hợp tác xã tăng 25,77% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng ký được hợp đồng có giá trị cao hơn so với cùng kỳ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 1,11%; - DN Tư ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 - năm 2017  (13/11/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 11 năm 2017 đạt 110,285 tỷ đồng, lũy kế 976,233 tỷ đồng, đạt 96,04% kế hoạch và tăng 6,99% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối hợp tác xã giảm 6,39% . - Hộ sản xuất cá thể tăng 2,31% do tình hình cơ sở sản xuất cá thể có chuyền biến tích cực trong những tháng cuối năm, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 - năm 2017  (11/10/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 10 năm 2017 đạt 98,785 tỷ đồng, lũy kế 883,669 tỷ đồng, đạt 86,94% kế hoạch và tăng 9,11% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối hợp tác xã giảm 1,91% ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 4,93% do tình hình doanh hộ cá thể tăng đơn đặt hàng; - DN Tư nhân tăng 2,55%; - ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017  (13/07/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 7 năm 2017 đạt 99,514 tỷ đồng, lũy kế 592,193 tỷ đồng, đạt 58,26% kế hoạch và tăng 8,04% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 2,90% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng có thêm hợp đồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 6,80% do tình hình sản xuất ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2017  (02/06/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 6 năm 2017 đạt 94,693 tỷ đồng, lũy kế 501,631 tỷ đồng, đạt 49,35% kế hoạch và tăng 8,91% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 16,67% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng có thêm hợp đồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 6,86% do tình hình sản xuất ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017  (12/05/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 5 năm 2017 đạt 89,272 tỷ đồng, lũy kế 405,499 tỷ đồng, đạt 39,89% kế hoạch và tăng 8,07% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 12,05% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng có thêm hợp đồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 6,31% do tình hình sản ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017  (12/04/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 4 năm 2017 đạt 85,761 tỷ đồng, lũy kế 314,266 tỷ đồng, đạt 30,92% kế hoạch và tăng 7,61% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 15,2% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 5,14% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể: Phường 6: phát ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2017  (08/03/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): - Ước thực hiện tháng 3 năm 2017 đạt 79,670 tỷ đồng, lũy kế 228,361 tỷ đồng, đạt 22,47% kế hoạch và tăng 8,31% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 0,14% ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 3,82% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể: Phường 1: phát sinh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
2
9
5
9
4
Tìm kiếm