Tuyển dụng công chức 25 Tháng Bảy 2021 1:16:26 CH
Thông báo Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Quận 4 năm 2021  (07/04/2021)
  
Ủy ban nhân dân Quận 4 Thông báo Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Quận 4 năm 2021 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 77/TB-UBND.
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Quận 4 năm 2021  (02/04/2021)
  
Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về ruyển dụng viên chức Quận 4 năm 2021 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Kế hoạch số 102/KH-UBND.
Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2020-2021  (31/03/2021)
  
Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2020 - 2021 thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2020 - 2021 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) Thông báo số 73/TB-HĐTDVCNGGD&ĐT
Về phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 đợt 2 năm học 2020-2021  (29/03/2021)
  
Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND-NC về phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 đợt 2 năm học 2020-2021 (Vui lòng xem chi tiết nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 122/QĐ-UBND-NC ngày 26/3/2021.
Thông báo điểm xét tuyển của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 - Đợt 2 năm học 2020 - 2021  (03/03/2021)
  
Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2020 - 2021 thông báo điểm xét tuyển của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 - Đợt 2 năm học 2020 - 2021 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 53/TB-HĐTDVCNGD&ĐT ngày 03/3/2021.
Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục Quận 4 đợt 2 năm học 2020 -2021  (29/01/2021)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục Quận 4 đợt 2 năm học 2020 -2021 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 25/TB-HĐTDVCNGDĐT ngày 29/01/2021.
Thông báo trúng tuyển viên chức ngành y tế Quận 4 năm 2020  (03/12/2020)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế Quận 4 năm 2020 thông báo kết quả trúng tuyển đến các ứng viên tham gia kỳ xét tuyển viên chức ngành y tế Quận 4 năm 2020. Đề nghị ứng viên trúng tuyển đến Ủy ban nhân dân Quận 4 (thông qua Phòng Nội vụ Quận 4) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. (Vui lòng xem cho tiết nội dung các tập tin đính kèm). - ...
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành y tế Quận 4 năm 2020  (30/11/2020)
  
Ngày 30/11/2020, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND-NC về phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành y tế Quận 4 năm 2020 (Vui lòng xem chi tết tập tin đính kèm). Quyết định số 813/QĐ-UBND-NC ngày 31/11/2020.
Thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 đợt 2 năm học 2020 - 2021  (27/11/2020)
  
Ủy ban nhân dân Quận 4 thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 đợt 2 năm học 2020 - 2021 (Vui lòng xem chi tiết nội dung tập tin đính kèm). - Thông báo số 194/TB-UBND. - Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.
Thông báo điểm xét tuyển viên chức ngành y tế Quận 4 năm 2020  (19/11/2020)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quận 4 năm 2020 thông báo điểm xét tuyển viên chức ngành y tế Quận 4 năm 2020 (Vui lòng xem chi tiết nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 189/TB-HĐTDVCNYT ngày 19/11/2020.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
3
6
1
6
7
Tìm kiếm