Đảng - Đoàn thể 22 Tháng Chín 2022 9:05:00 SA

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân


Chiều ngày 21/9/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận 4 tổ chức họp giao ban công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận được duy trì, nền nếp, đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Nhận thức và thực hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, công khai, dân chủ, minh bạch, rõ ràng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 

Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy báo cáo hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn quận.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quận 4 báo cáo hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các doanh nghiệp.

Người dân tham gia góp ý tại hội nghị Nhân dân Quý II.

Lãnh đạo Quận 4 đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động lắng nghe phản ánh, tiếp thu kiến nghị từ các doanh nghiệp, triển khai giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất; tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại với Nhân dân thông qua các buổi tiếp công dân, hội nghị Nhân dân, từ đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, ghi nhận, giải quyết phản ánh, các đơn thư dân nguyện đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận và 13 phường đã tổ chức 37 cuộc giám sát, phản biện xã hội, 14 hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung các dự thảo luật.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình khác như tại các cơ sở giáo dục, bệnh viện, lực lượng vũ trang đảm bảo đúng quy định. Các doanh nghiệp trên địa bàn quận cũng đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại nơi làm việc về công khai những chủ trương, quyền và nghĩa vụ, các chính sách chăm lo người lao động, có 87,4% doanh nghiệp đủ điều kiện đã tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo công ty, Ban Chấp hành Công đoàn với người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4 Lý Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4 Lý Tấn Hòa đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời giải quyết, xử lý các sai phạm tại các cơ quan, đơn vị. Ban Dân vận Quận ủy cần tham mưu tổ chức kiểm tra vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trong hoạt động cơ sở giáo dục công lập, nhằm chỉ ra những hạn chế đồng thời phát hiện, giới thiệu nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận cần tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên theo kế hoạch; quan tâm công tác giám sát, phản biện xã hội; theo dõi, giám sát việc tổ chức hội nghị Nhân dân theo quy định, mạnh dạn kiến nghị những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy lưu ý, các phường chủ động rà soát, nắm tình hình lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các chung cư cao tầng trên địa bàn để tham mưu thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể tại đây. UBND quận cần quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh từ người dân; lãnh đạo công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới đến người dân, trong đó chú trọng tuyên truyền về lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ. Hoạt động tuyên truyền cần chú ý sử dụng linh hoạt, kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin để các tầng lớp Nhân dân có thể tiếp cận đầy đủ những nội dung cần truyền tải; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải tại cơ sở nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở…

Mỹ Duyên

Số lượt người xem: 94    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
2
5
4
2
6
8
Tìm kiếm