Đảng - Đoàn thể 29 Tháng Chín 2022 10:15:00 SA

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng


Chiều ngày 28/9/2022, Quận Đoàn 4 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng” năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Cao Nhật Tựu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 4; Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 4.

Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ kết nạp Đảng trong đoàn viên ưu tú đều đạt và vượt so với chỉ tiêu từ 20 – 25%. Đoàn các cấp đã đa dạng hóa cách thức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng mẫu hình thanh niên phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Qua đó đã phát hiện được nhiều nhân tố tích cực, nhiều gương thanh niên tiêu biểu, điển hình để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Tuy nhiên, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng vẫn gặp một số khó khăn nhất định như: tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng mặc dù đạt theo chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn chưa cao so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu; số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận; việc phát hiện đoàn viên ưu tú tại địa bàn dân cư để bồi dưỡng, giới thiệu còn hạn chế; tỷ lệ phát triển Đảng từ nguồn đoàn viên ưu tú không đồng đều giữa các lĩnh vực, địa bàn,…
 

Đại diện đoàn viên Phường 16 tham gia thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp và chia sẻ các kinh nghiệm từ thực tiễn trong một số nội dung như: vai trò của Đảng ủy trong việc lãnh đạo Đoàn phường thực hiện các giải pháp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu, đảm bảo tỷ lệ kết nạp Đảng trong đoàn viên ưu tú; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên ưu tú phấn đấu kết nạp Đảng thông qua việc đổi mới các phương thức sinh hoạt Đoàn tại địa phương,…
 

Đồng chí Cao Nhật Tựu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy phát biểu định hướng tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Nhật Tựu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và định hướng những ý kiến, câu hỏi của đoàn viên thanh niên đặt ra tại hội nghị. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Quận Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, nhất là tại các địa bàn, khu vực có tiềm năng phát triển lực lượng đoàn viên nhưng chưa thực sự được chú ý, tận dụng; qua đó, nguồn đoàn viên, lực lượng nòng cốt của tổ chức sẽ được mở rộng, thuận lợi hơn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nguyên Tam

Số lượt người xem: 491    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
0
0
6
7
3
Tìm kiếm