Đảng - Đoàn thể 09 Tháng Sáu 2023 9:00:00 SA

Hoàn thiện việc tái cơ cấu Công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh


Chiều ngày 08/6/2023, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4 đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Dịch vụ Công ích Quận 4 về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

Trong năm 2022, dù còn ảnh hưởng sau dịch COVID-19, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, ổn định lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty. Cụ thể, Công ty được xếp loại A về thẩm định xếp loại doanh nghiệp Nhà nước và đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý năm 2022; các chỉ tiêu chủ sở hữu giao năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 

Đồng chí Thái Trần Duy, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 báo cáo hoạt động Công ty.

Đảng ủy Công ty tập trung công tác quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và nội quy công ty. Qua đó, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nổ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2022, kết quả xếp loại thi đua của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại ảnh hưởng việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: hiệu suất khai thác mặt bằng thương mại trên địa bàn quận không đạt chỉ tiêu đề ra; các dự án không triển khai thực hiện được: Chung cư B5B, Phường 3 và Chung cư 61B, Phường 4 do gặp khó khăn về chính sách pháp lý…
 

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4 phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4 đề nghị Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 3 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII đã đề ra; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mở rộng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Quận 4 lưu ý cần rà soát, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu và quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đơn vị; tiếp tục đề xuất kiện toàn nhân sự Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Công ty; tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu Công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ để tăng cường hiệu quả khai thác, tỷ lệ cho thuê các mặt bằng thương mại; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất cho khách hàng và thành lập Ban Quản trị tại các dự án chung cư do Công ty đầu tư; triển kha giải quyết dứt điểm các hạn chế liên quan đến công tác đối chiếu, xác nhận và thu hồi công nợ, đặc biệt là các công nợ cũ, lâu năm...

Nguyên Tam

Số lượt người xem: 300    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
5
9
2
4
0
Tìm kiếm