Tin tức sự kiện 30 Tháng Giêng 2023 4:40:00 CH

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 phát huy tốt vai trò trong thực hiện chính quyền đô thị


Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 4 đã tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền trong thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với UBND cùng cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; tránh làm hình thức để đảm bảo vai trò giám sát của Nhân dân trong việc tham xây dựng chính quyền vững mạnh.

Việc thực hiện chính quyền đô thị có ý nghĩa rất lớn đối với TPHCM nói chung và Quận 4 nói riêng, không chỉ đổi mới về cơ chế, chính sách, mà còn góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tại Thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các quyết định, chương trình, kế hoạch của chính quyền Thành phố được triển khai bảo đảm tính thống nhất, thông suốt từ Thành phố đến cơ sở, người dân và doanh nghiệp; giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống của từng địa phương và Thành phố, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền các cấp Thành phố, bảo đảm sự ổn định và phát triển của TPHCM.

Trên cơ sở kế hoạch số 64-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, cách thức tiến hành; đảm bảo sự phối hợp thống nhất hiệu quả giữa MTTQ, các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp để thực hiện tốt việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động mẫu khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị và triển khai tới các đơn vị. Đến nay, 100% Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường đều xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị phù hợp với việc tổ chức chính quyền đô thị. Cùng với đó, các chức danh MTTQ cấp phường đã được kiện toàn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ với 13 Chủ tịch Mặt trận cấp phường là Đảng ủy viên; 51 Trưởng Ban Mặt trận khu phố, trong đó nhiều Trưởng ban kiêm nhiệm các chức danh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác. Qua đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đều thuận lợi trong công tác tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.
 

Đồng chí Chủ tịch UBND Quận 4 lắng nghe góp ý, kiến nghị của Nhân dân thông qua các hội nghị nhân dân.

Vai trò đặc biệt và quan trọng nhất trong việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị phải nói đến hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Hoạt động giám sát, phản biện trên địa bàn Quận 4 đã có nhiều tiến bộ, hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, có xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung giám sát cụ thể. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đi vào nền nếp.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 474 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề như: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Sau giám sát, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đề xuất với UBND nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị sau giám sát luôn được các cơ quan tiếp thu, đánh giá cao, trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp UBND Quận quản lý, điều hành theo mục tiêu đề ra. Sau các cuộc giám sát, đến nay, các cơ quan được giám sát đều có văn bản ghi nhận và tiếp thu nội dung kiến nghị sau giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế được chỉ ra, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, trong điều kiện không còn tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, phường thì vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng quan trọng, có tính độc lập đảm bảo các hoạt động của UBND quận, phường được triển khai có chất lượng, hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và 13 phường trong năm đã tổ chức 104 Hội nghị nhân dân, qua đó kịp thời ghi nhận hơn 580 ý kiến, đề xuất từ Nhân dân với đa dạng các chủ đề, lĩnh vực trong và ngoài địa bàn quận.
 

MTTQ Việt Nam Quận 4 phát huy tốt vai trò tập hợp, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã hội tiếp tục được duy trì thực hiện với 30 cuộc phản biện của Mặt trận các cấptập trung vào dự thảo nghị quyết, đề án, chương trình... của UBND quận, phường về các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của Nhân dân. Các hội nghị phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được cấp ủy đánh giá cao, qua phản biện giúp UBND phường hoàn thiện chính sách tại cơ sở.
Để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM, đòi hỏi sự vào cuộc, cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền đô thị ngay từ cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 đã và đang không ngừng nỗ lực phát huy vai trò, phối hợp linh hoạt cùng các tổ chức chính trị - xã hội góp phần cùng Đảng ủy, UBND Quận 4 từng bước thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển hiệu quả, toàn diện.

Nguyên Tam

Số lượt người xem: 572    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
8
5
7
4
4
Tìm kiếm