Cải cách hành chính 18 Tháng Mười Hai 2009 9:55:00 SA

Tình hình thực hiện Cải cách hành chính

    Trong năm 2009, công tác Cải cách hành chính (CCHC) của quận 4 đạt nhiều kết quả khả quan như:

      - Về hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC, tiếp tục kiện toàn Tổ chuyên trách CCHC quận, nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp quận kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động CCHC. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân quận và phường. Thực hiện Kế hoạch số 4490/KH-UBND-ĐA30 ngày 3/9/2009 của UBND thành phố, kết quả 41 thủ tục hành chính cấp phường đề nghị hủy bỏ.

Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 cho CBCC quận – phường, kết quả có 210 CBCC đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. Tiến hành kiểm tra đánh giá nội bộ lần 2/2009 tại các phường 6, 9, 12, 15 và 16, kết quả cho thấy các phường không xảy ra tình trạng trễ hẹn, thành phần hồ sơ lưu đầy đủ, năng lực cán bộ công chức ngày càng được nâng lên đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

 - Về thể chế hành chính: trong năm 2009, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 về kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận 4. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật như Luật Thuế thu nhập cá nhân, , Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Phòng, chống ma túy, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…cho các cán bộ công chức của quận và phường.

 - Tình hình thực hiện cơ chế một cửa: trong năm 2009, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận đã tiếp nhận 58.984 hồ sơ các loại, trong đó giải quyết đúng hạn 58.170 đạt 98,62%. Kết quả tổng hợp ý kiến của người dân trong 11 tháng, đạt 90,57% về mức độ thỏa mãn của khách hàng. Tại các Ủy ban nhân dân phường, tình hình thực hiện cơ chế hành chính “một cửa” duy trì hoạt động nề nếp; báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính theo đúng tiến độ.

 - Trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ: Ủy ban nhân dân quận ban hành các quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, nghỉ hưu, nghỉ việc; đồng thời ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn, quy chế tổ chức và hoạt động một số đơn vị, trường học.

 Trong năm 2009, Ủy ban nhân dân quận đã cử 176 cán bộ, công chức tham dự các lớp học chuyên đề và các lớp chuyên môn nghiệp vụ.

 - Về công tác tài chính công: quận đã chỉ đạo triển khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2010; tiến hành kiểm tra chứng từ quyết toán năm 2009 của các cơ quan, đơn vị; thực hiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009, báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính và hoạt động sự nghiệp.

- Tiếp tục ứng dụng chương trình hỗ trợ tra cứu, điều hành phần mềm ứng dụng quản lý hành chính; phần mềm quản lý đất đai, xây dựng….Hầu hết các chương trình đều hoạt động ổn định.

- Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục đăng ký chứng nhận mở rộng việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trên các lĩnh vực: Điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Cấp giấy phép đào đường, lề đường; Cấp mới, điều chỉnh, cấp lại số nhà.

N.H


Số lượt người xem: 7713    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
7
0
8
4
2
Tìm kiếm