Cải cách hành chính 12 Tháng Mười Một 2020 3:30:00 CH

Mô hình cải cách hành chính tiêu biểu trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát tại Quận 4


Xác định cải cách hành chính trong Đảng là nội dung quan trọng, thời gian qua, Quận ủy Quận 4 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này trong các cơ quan Đảng. Quận ủy Quận 4 đã thực hiện một số mô hình cải cách hành chính tiêu biểu trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát.

Trong thời gian qua, công tác chuyển sinh hoạt Đảng được Quận ủy Quận 4 quan tâm, thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, nhận thấy một số trường hợp đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn khi di chuyển nhiều lần để nhận hồ sơ và giao hồ sơ đến cấp ủy cơ sở nơi chuyển đến, Ban Tổ chức Quận ủy Quận 4 đã thực hiện mô hình cải cách thủ tục hành chính “Hỗ trợ, tiếp nhận và gửi hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu đến nhà đảng viên hoặc cấp ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt”.

Về quy trình thực hiện, Ban Tổ chức Quận ủy tiếp nhận hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt đảng, thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, ký Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt, niêm phong hồ sơ theo quy định. Đối với đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, Ban Tổ chức Quận ủy sẽ phân công cán bộ phụ trách trực tiếp chuyển hồ sơ đảng viên. Trong trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến Quận hoặc trong nội bộ Quận, cán bộ trực tiếp chuyển hồ sơ đảng viên đến Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt.

Trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến Quận khác trong địa bàn Thành phố, cán bộ trực tiếp chuyển hồ sơ đảng viên đến cấp ủy cấp trên cơ sở nơi đảng viên chuyển đến.

Nếu trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đến các tỉnh/thành phố khác, cán bộ trực tiếp chuyển hồ sơ đến nhà của đảng viên trong thời gian đảng viên còn ở trên địa bàn quận.

Qua thời gian triển khai, Quận 4 đã thực hiện chuyển hồ sơ sinh hoạt Đảng cho 10 đảng viên cao tuổi. Trong đó, có 2 trường hợp chuyển từ Q4 đến nơi khác; 7 trường hợp nơi khác chuyển đến Q4 và 1 trường hợp chuyển trong Quận.

Việc thực hiện mô hình này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu; rút ngắn thời gian thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục chuyển sinh hoạt đảng từ 10 ngày còn 7 ngày. Bên cạnh đó, hạn chế trường hợp vì đi lại khó khăn mà không nộp hồ sơ đảng, bỏ sinh hoạt đảng hoặc chuyển sinh hoạt đảng chậm trễ theo thời gian quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Quận 4 đã tổ chức thực hiện mô hình “Đơn giản hóa quy trình thủ tục kiểm tra, giám sát và rút ngắn quy trình kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc”. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã nghiên cứu, vận dụng các văn bản, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng từ cấp Trung ương, Thành phố để ban hành 4 bộ quy trình, thủ tục.

Qua đó, việc thực hiện kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy cơ sở đã giảm 2 bước thực hiện và 6 thủ tục so với quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy.

 Việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở giảm 3 quy trình, mỗi quy trình giảm 2 bước thực hiện và 6 thủ tục so với quy trình của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.
 
Chi bộ cơ sở giảm được 2 bước thực hiện và 6 thủ tục so với quy trình kiểm tra, giám sát cấp Quận.

Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở giảm 4 bước thực hiện và 12 thủ tục so với quy trình cấp quận.

Việc thực hiện đơn giản hóa các quy trình thủ tục kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc giúp cơ sở tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giảm bớt quy trình, thủ tục nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý theo quy định khi thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Có thể thấy, những mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng cơ bản đã đem lại nhiều kết quả khích lệ đáng ghi nhận. Các mô hình này đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mỹ Duyên

Số lượt người xem: 553    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
6
5
0
8
9
8
Tìm kiếm