Chính quyền 21 Tháng Ba 2024 9:25:00 SA

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân


Chiều ngày 20/3/2024, đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4 đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Quận 4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 đối với Đảng ủy Công an quận. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy.

Tại buổi làm việc, đại điện Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an quận đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2024.

Trong năm 2023, Đảng ủy Công an Quận 4 đã triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Bộ Công an, Công an Thành phố và Quận ủy về công tác chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy Công an quận đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ổn định, thể hiện được ý thức trách nhiệm trong công việc, đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 

Đại tá Lê Công Thức, Trưởng Công an Quận 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công an quận đã tích cực tham mưu cho Quận ủy, UBND Quận 4 chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng Công an Quận 4 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hành chính… bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chào mừng các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước tổ chức trên địa bàn quận. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận luôn được giữ vững ổn định, các chỉ tiêu về phạm pháp hình sự, khám phá án, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông… đều được đảm bảo.
 

Đồng chí Lê Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Chiến đề nghị Đảng ủy Công an quận ghi nhận, nghiên cứu những nội dung định hướng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy đã trình bày tại buổi làm việc; tăng cường rà soát, đề ra kế hoạch cụ thể thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2023. Đồng chí lưu ý Đảng ủy Công an quận cần tập trung quán triệt kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ chiến sĩ; tăng cường quán triệt việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đảng ủy Công an quận cần tập trung thực hiện xây dựng mô hình “Đảng bộ 4 tốt, Chi bộ 4 tốt” năm 2024 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc và quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ủy có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cở sở, kịp thời quan tâm, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ.

Đồng chí Chủ tịch UBND Quận 4 lưu ý Công an quận tiếp tục tăng cường công tác nắm chắc địa bàn, đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an Quận 4 cần không ngừng nghiên cứu thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tiễn, gắn với việc xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị tại địa bàn dân cư. Công an quận cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận…

Đức Pháp

Số lượt người xem: 167    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
7
1
5
5
0
Tìm kiếm